Het MVO-beleid vindt plaats in alle divisies en geledingen van onze organisatie, waarbij de 3 P’s de pijlers zijn; 

People: Al onze medewerkers en inleners worden op dezelfde manier behandeld en hebben gelijke kansen. TSB Industrial Cleaning biedt de mensen de tools om veilig en gezond te kunnen werken. Daarnaast is welzijn van groot belang. Door duidelijke informatie, een correcte behandeling en een luisterend oor naast de vele opleidingsmogelijkheden is de betrokkenheid en het wederzijds respect groot.
 
Planet: Duurzaam ondernemen dient geen loze kreet te zijn, maar een dagelijks onderdeel van het bedrijfsbeleid te zijn. Zorgen voor een minimale belasting van het milieu in al zijn aspecten. Of het nu gaat om het gebruik van Europese Ecolabels, energiereductie, opvang van afvalwater of het inkopen van fairtrade producten, TSB Industrial Cleaning zal niets nalaten omhaar steentje aan het milieu bij te dragen met duidelijke milieudoelstellingen welke haalbaar en meetbaar zijn conform SMART.

Profit: TSB Industrial Cleaning is een consistente onderneming waarbij op een gezonde en verantwoorde manier naar rendement wordt gekeken. Continuïteit is daarbij van groot belang opdat sprake kan zijn van een gezonde marktpositie en het geleidelijk uitbreiden van onze organisatie. Dan kunnen ook de nodige investeringen plaats vinden om te kunnen innoveren en onze medewerkers te instrueren met de modernste technieken. Huidige en toekomstige relaties profiteren hiervan waardoor langdurige partnerships vanzelfsprekend zijn.