Specialistische reiniging in de papier- en de karton industrie
De fabricage van papier kent geheel eigen problemen. Het vervaardigen ervan is meestal alleen rendabel indien continue kan worden geproduceerd. Tijdens de noodzakelijke onderhoudsstop en of calamiteiten moet er dus snel en vooral vakkundig worden gereinigd.

                        

TSB Industrial Cleaning heeft jarenlange ervaring opgebouwd tijdens grote stops in grote papierfabrieken en de knowhow in huis om op een adequate manier te kunnen reinigen. Of deze werkzaamheden nu bestaan uit het reinigen van de oploop-kasten, schraapmessen, leid- en spanwalsen of het verwijderen van olie/stofcombinaties van machine-frames, alles wordt uitgevoerd met een vaste ervaren ploeg vaklieden van TSB Industrial Cleaning. Uiteraard wordt de uiterste zorgvuldigheid betracht voor onder andere kwetsbare doeken en vilten, door een ervaren ploeg onder leiding van een VCA gecertificeerde ploegleider. Duidelijke overlegstructuren moeten ertoe dienen dat op een efficiënte en vooral veilige manier door alle partijen wordt gewerkt.